Forfatter: thomas


 • Mange handler på online forhandlere

  /

 • De ældre bestiller på outlets på nettet

  /

 • Online shopping bliver fortsat mere populært

  /

 • Netshopping stiger år for år

  /

 • Online shopping vækster eksplosivt

  /

 • Nethandel udfordrer de fysiske butikker

  /

 • Indkøb via nettet vækster ekstremt

  /

 • E-shopping stormer frem

  /

 • Netkøb vækster kraftigt

  /

 • E-handel stiger stødt

  /